Dotace a Sponzoring

Infinity Dance Team z.s.

2021

Podpora a sponzorské dary 2021

Děkujeme městu Brnu za poskytnutou dotaci pro rok 2021 ve výši 220 000 Kč.